PIELGRZYMKI BEZ WŁASNYCH (jeszcze ;) SERWISÓW WWW

P I E L G R Z Y M K A     R O L N I K Ó W      K L E N I C A -  J A S N A   G Ó R A

Pielgrzymka odbywa się co roku w terminie od 2 do 12 lipca. Pierwsza odbyła się w 1984 r.
Zapisy:
- w Klenicy (woj. lubuskie), przed wyruszeniem pielgrzymki, 1 lipca od godz. 16.00
- na trasie

Zgłoszenia u kierownika pielgrzymki:
ks. kan. mgr Tadeusz Dobrucki
ul. 11 listopada 30
68-200 Żary
tel. [068] 374 3646

więcej informacji:
Krzyszto Czekaj
01017111@pro.onet.pl

*    *    *

ZAOLZIE - CIESZYN PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Piesza Pielgrzymka z Zaolzia na Jasną Górę rozpoczyna swój szlak każdego roku w sobotę po 15 lipca Mszą św. w kościele NSPJ w Czeskim Cieszynie o godz. 16 pielgrzymi z Polski uczestniczą we Mszy św. w kościele św. Jerzego o godz. 7. Dzień wcześniej rozpoczynają swoją wędrówkę parafianie jabłonkowscy, by w sobotę już razem ruszyć na Jasną Górę.

Jest to jedyna grupa jaka przybywa pieszo z Republiki Czeskiej. W roku 2004 po raz pierwszy, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej pielgrzymi nie mieli problemu z przekroczeniem granicy.

Po sześciu dniach pielgrzymi docierają do Częstochowy. W Alejach NMP są witani przez tych, którzy duchowo towarzyszyli im na trasie, a tego dnia specjalnie przybyli do Częstochowy autokarem. Obie grupy razem uczestniczą w dziękczynnej Mszy św. przed Cudownym Obrazem o godz. 16.45, która jest uwieńczeniem pielgrzymowania. Trasa pielgrzymki liczy 166 km (z Jabłonkowa dodatkowo 25 km) i trwa 6 dni (Jabłonkowo 7 dni). (...)

Pielgrzymka idzie w jednej grupie liczącej ok. 200 osób. Oprócz Polaków biorą w niej także udział Czesi. Modlitwy i nabożeństwa w drodze oraz na Jasnej Górze odprawiane są w języku czeskim i polskim. Pielgrzymi doznają olbrzymiej gościnności ze strony rodzin gospodarzy. Od samego początku cieszą się również życzliwością ludzi, którzy w pielgrzymce nie biorą bezpośredniego udziału.

Pielgrzymi z Czeskiego Cieszyna w ciągu 6 dni pokonują prawie 170 km. W grupie wędrowało także kilku Czechów. - Szczególnie zaskoczyła mnie niesamowita atmosfera panująca w grupie. W Czechach także pojawiają się niewielkie pielgrzymki, ale nie mają one takiego charakteru jak ta, na Jasną Górę. Są one zwykle o wiele krótsze - przyznała wędrująca po raz pierwszy Jana.

W dzień dojścia na Jasną Górę przybywają pielgrzymi autokarowi, którzy realizują swój własny program. Serdecznie witają pieszych pielgrzymów i biorą udział we wspólnej Mszy św. Istnieje również możliwość duchowego uczestnictwa w pielgrzymce.

Co roku dla pielgrzymów wydawana jest broszura (ok. 35 stron). Pielgrzym znajduje się w niej informacje o każdym dniu, trasie, liturgii, postaci dnia. Pielgrzymi mają również do dyspozycji modlitewnik w języku polskim i czeskim.

W Cieszynie zgłoszenia przyjmują parafie: św. Elżbiety, św. Jerzego, św. Marii Magdaleny, św. Jana Chrzciciela - Mnisztwo, św. Michała Archanioła - Kończyce Wielkie.

W Czeskim Cieszynie indywidualne i grupowe zapisy są przyjmowane w każdą niedzielę maja i czerwca po Mszy św. o godz. 11.30-12.00 w kancelarii parafialnej przy kościele NSPJ. Należy podać nr paszportu. Wiek bez ograniczeń. Istnieje możliwość noclegu u parafian. W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto ściśle akceptuje religijny charakter pielgrzymki, dokona zapisu, posiada legitymację i przypięty znaczek piegrzymkowy.

Adresy organizatorów: Jadwiga i Franciszek Frankowie ul. Protifasistickych bojovniku 8, 737 01 Cesky Tesin, Ceska Republika. Tel.: 00420 (0) 659 712 027
Rimskokatolicka farnost Masarykovy sady 24, 737 01 Cesky Tesin, Ceska Republika, Tel.: 00420 (0) 659 713 280

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 167-170. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

****

DROHICZYŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Grupy pielgrzymki wyruszają na trasę w różnych terminach. 1 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.oo wyruszają: grupa katedralna (dekanaty: drohiczyński, siemiatycki, ciechanowiecki i sarnaki), grupa Bielsk (Bielsk, Brańsk, Hajnówka) oraz grupa Łochowska (dekanat łochowski). 2 sierpnia wyruszają grupy: konkatedralna (dekanaty: sterdyński, sokołowski) i grupa węgrowska (dekanat węgrowski).

Na Jasną Górę pielgrzymka wkracza 13 sierpnia. Pielgrzymi zostają w Częstochowie, by 14 i 15 sierpnia wziąć udział w uroczystościach ku czci Maryi Wniebowziętej. Oficjalne zakończenie pielgrzymki następuje 15 sierpnia, po uroczystej Mszy św. o godz. 11.oo.

Pierwsza pielgrzymka diecezji drohiczyńskiej odbyła się w 1991 roku; tego samego, kiedy powstała diecezja. Pielgrzymka jest otaczana pasterską troską biskupów diecezji, którzy poprzez listy pasterskie i swoją częstą obecność na trasie podtrzymywali ducha pielgrzymowania.

Każdego roku pielgrzymka odpowiada na aktualne wezwanie Ojca św. i program duszpasterski. Realizacja tych wezwań odbywa się przez duchowe przygotowanie do pielgrzymki, konferencje tematyczne wygłaszane na trasie, codzienną modlitwę i ofiarę duchowych pielgrzymów w swoich parafiach.

Diecezja drohiczyńska jest najmniejsza w Polsce. Mimo to co roku do Jasnogórskiej Pani podąża ok. 1500 pielgrzymów, którzy nie tylko korzystają z wielkiej gościnności ludzi na trasie, ale i sami potrafią wspierać modlitwą i ofiarami misje oraz dzieła charytatywne.

Pielgrzymka otwarta jest na udział pielgrzymów z zagranicy. Z Drohiczyna wędrowały grupy pielgrzymów z Włoch, Białorusi, Rosji i Kanady.

Wszyscy wierni, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w pielgrzymce, mogą włączyć się w Duchowe Pielgrzymowanie. W swoich parafiach zapisują się do grupy srebrnej, otrzymują znaczek i kartę duchowego pielgrzyma, zobowiązują się codziennie uczestniczyć we Mszy św. na czas trwania pielgrzymki, przyjąć Komunię św., odmawiają jedną cząstkę Różańca, zdobywają się na jakiś dobry uczynek, uczestniczą w modlitwach i ofiarach oraz składają swe intencje przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Uczestnicy pielgrzymki duchowej powinni mieć swoją intencję, którą przy zapisie podają na oddzielnej kartce - są one zanoszone przez pielgrzymów przed tron Częstochowskiej Pani.

Zapisy na pielgrzymkę odbywają się według informacji umieszczonych na plakatach wywieszanych w parafiach. Przy zapisie należy okazać skierowanie od swojego ks. proboszcza. Osoby powyżej 65 lat powinny okazać świadectwo lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w pieszej pielgrzymce. Zapisy są również możliwe podczas trwania pielgrzymki.

Kierownk Pielgrzymki ks. Krzysztof Kisielewicz ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów, tel. 0602 518 722

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 21-23. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html Rok wydania - 2000

****

EŁCKA PIESZA PIELGRZYMKA

Pielgrzymka rozpoczyna się 28 lipca Mszą św. odprawianą o godz. 6.oo w katedrze ełckiej, a kończy się 11 sierpnia Mszą św. o godz. 11.oo w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Wieczorem pielgrzymi uczestniczą w Apelu Jasnogórskim, Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnej Góry i czuwaniu nocnym, w którym biorą udział także pielgrzymi archidiecezji częstochowskiej. O godz. 24.oo jest odprawiana Pasterka Maryjna.

Pielgrzymi z Gołdapi, Augustowa i Suwałk wyruszają 26 lipca, a z Giżycka Olecka, Rajgrodu - 27 lipca. Pielgrzymka zabiera ze sobą wszystkich pragnących w niej uczetniczyć.

Długość trasy pielgrzymkowej z Ełku do Częstochowy wynosi 475 km. Do punktu wyjścia pielgrzymki, czyli katedry ełckiej, pielgrzymi z Gołdapi, Suwałk i Augustowa dochodzą ok. 65 km. Grupa z Giżycka przez pięć dni idzie osobną trasą i, dodając do podstawowej trasy 45 km, łączy się z całą pielgrzymką w Ostrołęce.....

Informacje: Kierownik Pielgrzymki, ks. Kazimierz Gryboś tel. 0602 474 762

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 28-30. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html Rok wydania - 2000

****

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA PIESZA PIELGRZYMKA

Pielgrzymka rozpoczyna się w kilku miejscach. 26 lipca jako pierwsza wyrusza grupa z Ustki. W ciągu 19 dni grupa ta pokonuje najdłuższą trasę w Polsce - 620 km. 28 lipca z Koszalina, Kołobrzegu i Miastka wyruszają w kierunku Skrzatusza kolejne grupy. Następne grupy rozpoczynają swój pielgrzymi szlak 29 lipca w Świdninie, 30 lipca w Szczecinku i 31 lipca w Złotowie.

1 sierpnia cała pielgrzymka, złożona z 10 grup, uczestniczy we wspólnej Eucharystii. Przez następne 13 dni pielgrzymi mają do pokonania 369 km. Na Jasna Górę docierają 13 sierpnia.

Kierownik Pielgrzymki: Ks. Wacław Grądalski, ul. Ostrobramska 1, 78-106 Kołobrzeg, tel. (094) 345 3377

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 53-55. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

* * * *

KALISKA PIESZA PIELGRZYMKA

Kaliska Piesza Pielgrzymka trwa od 10 do 19 sierpnia, a Pielgrzymka Diecezji Kaliskiej od 6 do 13 sierpnia. Obie pielgrzymki spotykają się na Jasnej Górze 13 sierpnia. Uczestnicy Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki wracają do Kalisza pieszo.

Kaliska Piesza Pielgrzymka rozpoczyna się Msza św. w kościołach parafialnych każdej z grup. Pierwszego dnia pielgrzymi idą do Godziesz, później trasą wiodącą wśród pól i lasów docierają do Brzezin, a stąd do Głuszyny. Mieszkańcy wsi są niezwykle życzliwi dla pielgrzymów, zapewniając im miłe przyjęcie i doskonałe warunki noclegowe.

Drugi dzień pielgrzymki (48 km) to długa trasa określana mianem "piaski i laski". Godzina wymarszu jest bardzo wczesna - 4.45. pielgrzymi najpierw idą przez las, a później na przemian szosa lub wśród pól i lasów niemal do końca trasy. Tego dnia wkraczają do Wielunia. Życzliwi mieszkańcy tej miejscowości przyjmują na nocleg kolejne pokolenia kaliszan - zawsze serdecznie, zawsze z miłością i ofiarnie.

Trzeci dzień (37 km) to trudna - bo hałaśliwa - trasa po bardzo ruchliwej szosie łączącej Łódź z Częstochową. Wyraźne wzniesienia i odgłosy przejeżdżających samochodów utrudniają pielgrzymowanie i wymagają dodatkowych wysiłków służb drogowych i porządkowych. Wieczorem pielgrzymi zmierzają w kierunku zabytkowej świątyni w Krzepicach.

W czwartym dniu pielgrzymowania (13 sierpnia) Kaliska Piesza Pielgrzymka łączy się z pątnikami idącymi z Kalisza i z innych miast diecezji kaliskiej. Dołączają się grupy: Zielona (Ostrów), Biało-zielona (Jarocin i Pleszew), Biało-niebieska (Odolanów), Czerwona (Syców, Koźmin i Pogorzela) oraz Żółta (niegdyś Koźminek i Lisków, teraz Giżyce). Głównym celebransem Eucharystii dla połączonych pielgrzymów diecezji kaliskiej jest Ksiądz Biskup, a specjalnym gościem - odwiedzający co roku pielgrzymkę przedstawiciel Episkopatu Polski.

Ze śpiewem i radością pielgrzymi docierają do jasnogórskiego klasztoru. Tu żegnane są grupy diecezjalne, które po modlitwie w kaplicy Cudownego Obrazu powracają do swoich domów. W Częstochowie zostają tylko grupy z Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki, które podczas kolejnych dwóch dni (14 i 15 sierpnia) uczestniczą w nabożeństwach. W uroczystość Wniebowzięcia NMP kaliscy pielgrzymi spotykają się z rzeszami przybyłych wiernych z całej Polski na uroczystej sumie, a o godz. 18.oo gromadzą się w kaplicy Cudownego Obrazu na Mszy św., którą celebruje ks. proboszcz z parafii św. Józefa w Kaliszu.

16 sierpnia, po Mszy św., Pielgrzymka Kaliska wyrusza w drogę powrotną. Już w Brzezinach pątników witają rodziny i bliscy znajomi. Oficjalne powitanie pielgrzymki odbywa się przed św. Gotardem. Tu dołącza Pasterz Diecezji oraz kapłani diecezjalni.

Bolesne dzieje zaborów, okupacji i prześladowań przez władze komunistyczne nie osłabiły ducha wiary kaliskich pątników. Niegdyś szli na Jasną Górę głównie dorośli, dzisiaj obok starszych idzie młodzież. Od 1637 roku Pielgrzymka Kaliska stanowi integralną część życia tego najstarszego z polskich miast.

Kierownik Pielgrzymki: ks. Paweł Kostrzewa, pl. Św. Józefa 7, 62-800 Kalisz, tel. 0602 872 147

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 55-48. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

****

ŁOMŻYŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA

Łomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza z czterech miejscowości: z Łomży i z Ostrołęki 1 sierpnia, z Ostrowa Mazowieckiego 2 sierpnia i z Wyszkowa 3 sierpnia.

13 sierpnia pielgrzymka wchodzi na Jasną Górę. Prezentacja pielgrzymki odbywa się o godz. 18.3o, o godz. 19.oo odprawiana jest Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Zakończenie pielgrzymki następuje 14 sierpnia po Mszy św. sprawowanej o godz. 9.oo.

Różna jest długość trasy dla poszczególnych grup. Pielgrzymi grup łomżyńskich mają do pokonania 435 km w ciągu 13 dni, zaś pielgrzymi grup ostrołęckich przemierzają szlak 430 km. Grupa z Ostrowa wędruje 12 dni trasą liczącą 386 km. Grupa z Wyszkowa ma trasę 364 km w 11 dni.

Początki łomżyńskiego pielgrzymowania sięgają roku 1984. Był to czas powstawania pielgrzymek diecezjalnych. Pielgrzymka z Łomży przejęła tradycje wędrujących wcześniej grup łomżyńskich z tzw. warszawskimi "17".

Organizacja nowej pielgrzymki była bardzo trudna. Najwięcej problemów organizatorzy mieli ze strony władz administracji państwowej, które, nie mogąc formalnie odmówić zezwolenia na organizację pielgrzymki, odwlekały jego wydanie.

Przy zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli 1 sierpnia 1984 roku po raz pierwszy wyruszyła z Łomży pielgrzymka na Jasną Górę. Liczyła ona około tysiąca pielgrzymów, podzielonych na trzy grupy. W drugiej pielgrzymce było już około 1500 pątników wędrujących w 6 grupach. W następnych latach pielgrzymka rozwijała się i liczyła około 2500 pątników, osiągając także lepszy poziom organizacji wewnętrznej, organizacji trasy, a także pogłębiając swój program duszpasterski.

W roku 1991 z racji organizacji spotkania z Ojcem św., który odwiedził diecezję łomżyńską oraz ze względu na uczestnictwo młodzieży w katechezach przygotowujących do spotkania z Papieżem podczas Światowego Dnia Młodzieży na Jasnej Górze, piesza pielgrzymka została zawieszona. Jednak potrzeba tej formy duszpasterstwa spowodowała, że w 1992 roku po raz ósmy pielgrzymka wyruszyła z Łomży na Jasną Górę. W tym też roku z racji nowego podziału administracyjnego w Polsce, do pielgrzymki ełckiej odeszła jedna grupa, dołączyli natomiast pielgrzymi z Wyszkowa.

W większości uczestnikami pielgrzymki są ludzie młodzi, chociaż wędrują także starsi pątnicy. Dla młodzieży poszukującej prawdy i prawdziwej drogi życia pielgrzymka jest głębokim, duchowym przeżyciem.

Na całej trasie pielgrzymka witana jest z wielką serdecznością. W niejednej miejscowości noclegowej mieszkańcy mówią, że odwiedziny pielgrzymki to wielkie święto. Przez cały rok oczekują na to niezwykłe spotkanie. Głęboko w pamięci wszystkich pozostaje Eucharystia przeżywana wspólnie z gospodarzami jako wyraz wdzięczności za ich wielkie serca i gościnność.

Pielgrzymka łomżyńska nie jest duża, ale dobrze zorganizowana technicznie, z bogatym programem duszpasterskim. Kapłani pracujący za granicą często włączają się w pielgrzymowanie z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży, zwłaszcza z Włoch.

Kierownik Pielgrzymki: ks. Marek Milanowski, ul. Kościuszki 7, 16-075 Zawady, tel. (086) 270 0045

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 67-70. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

****

'ZIEMIA LUBAWSKA' PIESZA PIELGRZYMKA

Piesza Pielgrzymka "Ziemia Lubawska" Diecezji Toruńskiej wyrusza na pątniczy szlak w grupach:

Działdowo - 1 sierpnia; Lubawa - 1 sierpnia; Łasin - 1 sierpnia; Nowe Miasto Lubawskie - 2 sierpnia; Brodnica - 3 sierpnia

Zakończenie Pielgrzymki odbywa się 13 sierpnia po Mszy św. na Wałach Jasnogórskich o godz. 12.3o. Pielgrzymka trwa 13 dni, trasa wynosi ok. 400 km.
Historia Pielgrzymki jest związana z wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża. Powstała jako dar wdzięczności bodu za pontyfikat Papieża-Polaka. Hasło i logo Pielgrzymki od początku jej istnienia brzmi "Niesiemy pomoc Ojcu świętemu". Początkowo Grupa "Ziemia Lubawska" pielgrzymowała z Pielgrzymką Pomorską, wyruszająca z Torunia 4 sierpnia. Od 1982 roku "Ziemia Lubawska" pielgrzymuje samodzielną trasą i liczy średnio ok. 800 pielgrzymów.
Cechą charakterystyczną Pielgrzymki są kapelusze. Czarne noszą kapłani, pomarańczowe - porządkowi, błękitne - służba medyczna. Na kapeluszach umieszczony jest wizerunek Patronki Pielgrzymki - MB Lipskiej oraz hasło Pielgrzymki "Niesiemy pomoc Ojcu świętemu". Wydawany jest przewodnik dla pielgrzyma.
Zapisy na Pielgrzymkę przyjmowane są u przewodników w parafiach, z których wychodzą poszczególne grupy. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem Pielgrzymki na spotkaniach organizowanych przed wyruszeniem Pielgrzymki przez przewodników Grup.

Organizatorzy Pielgrzymki: ks. Zdzisław Licznerski, 14-229 Rożental, tel. (089) 645 1112; 0604 677 122
ks. Konrad Sobiecki, Prątnica 14-227 Łążyn, tel. (089) 645 0476

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 126-127. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

* * * *

PRZEMYSKA PIESZA PIELGRZYMKA

Pielgrzymka odbywa się w dniach od 4 do 15 lipca. Rozpoczyna się w kilku miejscach:
Przemyśl - 4 lipca
Lesko - 4 lipca
Jarosław - 5 lipca
Leżajsk - 5 lipca
Brzozów - 5 lipca
Przeworsk - 6 lipca
Łańcut - 6 lipca
Krosno - 6 lipca

Pielgrzymka kończy się 15 lipca. Od godz. 9.45 poszczególne Grupy wchodzą kolejno na plac przed Szczytem Jasnogórskim, skąd po krótkiej modlitwie przechodzą do kaplicy Cudownego Obrazu. O godz. 11.oo rozpoczyna się uroczysta Msza św. kończąca Pielgrzymkę. Przewodniczy jej arcybiskup metropolita przemyski.
Trasa Pielgrzymki wynosi ok. 380 km. Podzielona jest na 12 etapów i wiedzie przez sanktuaria maryjne: Tuligłowy, Jodłówkę, Hyżne, Borek Stary, Niechobrz, Odporyszów. Przez Wisłę Pielgrzymka przeprawia się promem w Borusowej. Pierwsza pielgrzymka z diecezji przemyskiej wyruszyła w 1978 roku. Centrum organizacyjnym i miejscem wyjścia był Rzeszów. Dlatego nazwano ją później Pielgrzymką Rzeszowską. W 1981 roku wyruszyła oddzielna Pielgrzymka ze stolicy diecezji - Przemyśla, zwana od początku Pielgrzymką Przemyską. Liczebnie Pielgrzymka rozwijała się powoli. W latach 1981-84 liczyła kilkaset osób; wszyscy pątnicy pielgrzymowali w jednej grupie. Obecnie Pielgrzymka składa się z 10 grup. Liczba pątników całej Pielgrzymki jest dość stabilna: wynosi ok. 1850 osób. W Pielgrzymce każdego roku biorą także udział pątnicy z zagranicy, głównie z Ukrainy i Mołdawii.
Ogłoszenia prasowe dotyczące Pielgrzymki są publikowane na łamach przemyskiej edycji tygodnika "Niedziela".

Organizator Pielgrzymki: ks. Kazimierz Bełch ul. Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 678 8026

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 91-94. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

* * * *

PELPLIŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA

Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej złożona jest z kilku grup, z których każda wyrusza z innego miejsca i w innym czasie:

Lębork - 28 lipca Kartuzy - 29 lipca Bytów - 29 lipca Kościerzyna - 30 lipca, z parafii Świętej Trójcy (zarazem sanktuarium MB Królowej Rodzin w Kościerzynie) Tczew - 30 lipca, z parafii NMP Matki Kościoła Chojnice - 31 lipca, z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela Starogard Gdański (Grupa kociewska) - 31 lipca, z parafii św. Mateusza Sępólno Krajeńskie - 1 sierpnia, z parafii św. Bartomieja Świecko - 2 sierpnia, z sanktuarium MB Częstochowskiej

Początkowo poszczególne Grupy idą różnymi trasami. Miejscem spotkania większości Grup jest Toruń. Grupa Kościerska idzie własną trasą i łączy się z innymi dopiero na przedmieściach Częstochowy, w Kiedrzniu. Poszczególne Grupy żegnane są przez księży biskupów, którzy także witają Pielgrzymkę na Jasnej Górze 13 sierpnia.

Bodźcem do zorganizowania diecezjalnej Pielgrzymki był wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i jego apel o pomoc skierowany do Polaków. Pielgrzymka Pomorska łączyła pątników z prawie całego Pomorza. W miarę rozrastania się Pielgrzymki Pomorskiej powstawały nowe Pielgrzymki: gdańska, koszalińsko-kołobrzeska, szczecińska, warmińska, a także duża grupa o nazwie "Ziemia Lubawska".

Swój geograficzny początek Pielgrzymka bierze prawie u brzegów Bałtyku, w pięknej i malowniczej Szwajcarii Kaszubskiej, na Kociewiu i na Krajnie. Liczba pątników waha się od 1200 do 1500 osób. Pielgrzymka odwiedza liczne sanktuaria maryjne: w Kościerzynie, w Świeciu nad Wisłą, w Toruniu, w Ostrowąsie, w Izbicy Kujawskiej, w Brdowie.

7 sierpnia Pielgrzymka przechodzi obok byłego hitlerowskiego obozu masowej zagłady w Chełmnie nad Nerem. Wymordowano tutaj 360 tysięcy osób: Żydów, Polaków, jeńców radzieckich, Polskie Dzieci z Zamojszczyzny, Czeskie Dzieci z Lidic, transport Zakonnic. Kilka Grup bierze udział we Mszy św. odprawianej na terenie obozu.

Na Pielgrzymce podejmowane jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - kilkuset pielgrzymów podejmuje zobowiązanie dziewięciomiesięcznej modlitwy. Kilkakrotnie z trasy nadawane są informacje i audycje o Pielgrzymce na falach diecezjalnego radia "Głos". Diecezjalny dwutygodnik "Pielgrzym" publikuje informacje dotyczące Pielgrzymki. Do tradycji Pielgrzymki należą systematyczne spotkania poszczególnych Grup w ciągu roku.

Na pielgrzymkowy dorobek składają się: Śpiewnik Pielgrzymkowy, mapa Pielgrzymki, plakaty i znaczki pielgrzymkowe, kartki z pozdrowieniami z Pielgrzymki i podziękowania dla dobrodziejów Pielgrzymki. Co roku wydawany jest Informator Pielgrzymkowy, zawierający trasę Pielgrzymki, rozpiskę poszczególnych etapów, adresy i telefony przewodników Grup. Organizatorem Pielgrzymki jest Kuria Diecezjalna Pelplińska.

Kierownik Pielgrzymki: ks. Andrzej Szopiński, ul. Pocztowa 9, 89-410 Więcbork, tel. (052) 389 7094, 0601 624 064

źródło: ks. Zbigniew Kras "Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę", s. 83-86. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", http://www.tarnow.kana.pl/wsd/biblos/index.html   Rok wydania - 2000

****

PIESZA PIELGRZYMKA RADOMSZCZAŃSKA

Radomsko leży blisko Częstochowy (około 44 km do Jasnej Góry), idziemy 1 dzień.
Plan Pielgrzymki, 24 sierpnia: Pielgrzymka rozpoczyna około godziny 6:15 i jako pierwsza wyrusza grupa z parafii św. Lamberta. Za tą grupą idą kolejne grupy z różnych parafii Radomska oddzielane 'lizakami' z tytułami parafii. Pielgrzymujemy około 12 godzin. Na Jasnej Górze jesteśmy okolo godziny 18:30.
Zapisy odbywają się w parafii św. Lamberta 2-3 tygodnie przed pielgrzymką, a w pozostałych parafiach tydzień przed wyruszeniem w drogę.
Więcej informacji u porządkowego Łukasza: lukasz.rsko@op.pl 

****

STRUGA - MIEJSCE PIASTOWE

Pielgrzymka Młodzieży o trzeźwość Narodu

Księża Michalici zapraszają na Pieszą Pielgrzymkę Młodzieży o trzeźwość narodu. Rozpoczyna się ona co roku 1 lipca w Archikatedrze Warszawskiej, u grobu Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 2 lipca wychodzimy ze Strugi, z Domu Gneralnego Zgromadzenie. Hasłem przewodnim Pielgrzymki w roku 2000 jest zawołanie św. Michała Archanioła: "Któż jak Bóg" - będziemy rozważać wielką Miłość Boga do człowieka, a treścią wspomagającą są Orędzia do Młodych Papieża Jana Pawła II (począwszy od 1985 roku).

Pielgrzymka zmierza do Miejsca Piastowego koło Krosna, gdzie żył i działał Czcigodny Sługa Boży ks. Bronisław Markiwicz, Założycel Michalitów, Wychowawca Dzieci i Młodzieży oraz wielki Apostoł Trzeźwości. Wołał: "Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie". Wierni testamentowi Założyciela, poprzez trud pielgrzymi ogarniamy wraz z młodzieżą ludzi uzależnionych od różnych nałogów, zwłaszcza alkoholowego. Do celu pielgrzymki docieramy 13 lipca, gdzie modlimy się u grobu ks. Markiewicza. Zakończenie zawsze 14 lipca Eucharystią Rozesłania. Pielgrzymuje młodzież z całej Polski. Wybierz się z nami.

Zapraszam na trasę pielgrzymki: wiadomość w Strudze. ks. Stanisław Słowiński - Kierownik Pielgrzymki. tel. (013) 435 3082 - adres: ul. Dukielska 27, 38-430 Miejsce Piastowe; Dla osób z Warszawy łatwiejszy jest kontakt księżmi Michalitami w Strudze koło Warszawy, adres: Al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki-Struga, tel/fax: (022) 781 1490 www.michalici.otd.pl

****

PIELGRZYMKA POLSKICH ŻOŁNIERZY DO SŁOWACKIEGO SANKTUARUM W LEWOCZY

Grupa 12 żołnierzy z KRWP wraz z ks. por. Adamem Prusem przebywała w dniach od 1 do 6 lipca 1999 r. na Słowacji. Głównym celem ich pobytu była pielgrzymka do narodowego sanktuarium w Lewoczy. Polscy żołnierze przybyli na Słowację na zaproszenie naczelnego kapelana Armii Słowackiej ks. Ignaca Juruša.

Pielgrzymów z Polski gościnnie przyjęli księża werbiści z Nitry. W rozmowie z ?NS? ks. por. Prus podkreślił, że polscy żołnierze dali wspaniałe świadectwo wiary i postawy żołnierskiej. Polskiej grupie przez cały czas towarzyszył ks. płk Juruš. Jesteśmy mu wdzięczni za ogromną życzliwość i gościnność; jest to człowiek wielkiego serca - podkreślają zgodnie wszyscy uczestnicy pielgrzymki.

Polscy żołnierze pielgrzymowali do Lewoczy pieszo 1 dzień. Wraz z nimi szła także grupa żołnierzy francuskich z dyrektorem Międzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Lourdes, księdzem kapelanem Jean Pierre Brardem, na czele. Wśród pątników francuskich była kobieta-żołnierz Arlette Valeri. Nasi żołnierze zaprzyjaźnili się z wieloma żołnierzami francuskimi.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odpustowa z racji uroczystości Nawiedzenia NMP, sprawowana 4 lipca w sanktuarium w Lewoczy przez arcybiskupa Koszyc Alojza Tkáča. Polscy żołnierze przekazali sanktuarium dar Biskupa Polowego WP, gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia ? paschał z lichtarzem. Do Lewoczy od kilku już lat pielgrzymują żołnierze słowaccy. Ks. por. Prus podkreśla, że na każdym kroku polscy pielgrzymi w mundurach spotykali się z wielką gościnnością i życzliwością Słowaków.
Rafał Chromiński

źródło: http://www.wp.mil.pl/opwp/lewoczy.html  

****

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - PARADYŻ

W dniach od 5 do 7 sierpnia 1999 roku odbyła się coroczna, piesza pielgrzymka z klasztoru Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim do Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego w Paradyżu. Historia tego miejsca sięga drugiej połowy XVII w.

Przedmiotem kultu jest tutaj obraz Chrystusa - Ecce Homo, na którym w 1678 r., w Wielki Piątek, pojawiły się krople krwi. Właściciel wizerunku - Kazimierz Sarysz Skórkowski, komornik graniczny opoczyński wybudował kościół, w którym umieścił cudowną podobiznę Chrystusa. Do opieki nad tym miejscem sprowadził Bernardynów. Wkrótce sława obrazu obiegła cały kraj, a niezliczone rzesze pątników wypraszały tu łaski. Zakonnicy za swoją patriotyczną działalność ukarani zostali kasatą Zakonu i w 1893 r. opuścili to miejsce, a opiekę nad nim objął ksiądz diecezjalny.

Piotrkowianie razem ze swoimi bernardyńskimi duszpasterzami chętnie pielgrzymują do Paradyża, aby tu czerpać pociechę i siłę do codziennych zmagań, stosując się do słów Chrystusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" Mt 11, 28.

Jarosław Włodarczyk
źródło: http://archidiecezja.lodz.pl/niedziel/34(97)/str3.html

****

ZIELONA GÓRA - OTYŃ
ostatnia sobota maja

Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Klenickiej w Otyniu.

Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z parafii św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze organizuje pieszą pielgrzymkę do kościoła stacyjnego w Otyniu w ostatnią sobotę maja.

Pielgrzymka rozpoczyna się nabożeństwem wyjścia o godz. 7oo. Msza św. w Otyniu o godz. 15.oo, a o godz. 18.oo powrót do Zielonej Góry autokarami.
Wedrować będziemy leśnymi drogami!
Organizatorzy serdecznie zapraszają całe rodziny do udziału w pielgrzymce.

źródło informacji: http://www.diecezja.zgora-gorzow.opoka.org.pl/diecezja/aktualia/srk-otyn.html

www kościoła w Otyniu: http://www.diecezja.zgora-gorzow.opoka.org.pl/jubil2000/ksotyn.htm

****